Athens - Art Spaces

3137

+An artist run space in Athens founded by three greek artist, Chrysanthi Koumianaki, Kosmas Nikolaou, Paky Vlassopoulou.

 

Contacts & Details

T: +30 21 3026 1436 M: info@3137.gr W: 3137
ADDRESS:
Mavromichali 137, Neapoli, Exarcheia Athens, 11472 Greece