China - Exhibition

Now is the Time

The North Silk Factory & Rice Barn

31 Mar 201930 Jun 2019

Wuzhen Contemporary Art Exhibition aims at linking global contemporary art with Wuzhen’s distinctive cultural landscape. Gathering 60 leading artists and artist teams from 23 countries and regions, Now is the Time – 2019 Wuzhen Contemporary Art Exhibition presents a feast of contemprary art in the unique ecological environment of Wuzhen Water town to its audience.

Focusing on international performing arts and contemporary visual art, in order to create a platform for international cultural exchange, presentation, and promotion, the exhibition is regarded as one of the most important contemporary art exhibitions in Chinese art scene.

  • Samson Young, 合成音乐#1.5/, 2019. Photo by Xinhua/Xu Yu.Samson Young, 合成音乐#1.5/, 2019. Photo by Xinhua/Xu Yu.

Related Artists

Andrew Brook

Gilles Barbier

James Beckett

Persijn Broersen & Margit Lukács

Cao Yu

Chen Sung-Chih

Chen Wencun

Children of the Light

Chu Bingchao

Deng Yufeng

Rineke Dijkstra

Feng Li

Regina José Galindo

Regina José Galindo

Minna Henriksson

He Xiangyu

Gary Hill

Roger Hiorns

Hong Hao

Ho Tzu Nyen

Ho Tzu Nyen

Humans Since 1982

Hu Weiyi

Jiang Zhi

Jun Sojung. Courtesy Samsung Foundation of Culture

Sojung Jun

Anish Kapoor. Courtesy of Fabrice Seixas

Anish Kapoor

1_-j9iicahr5lpfpniipwvxg

Lee Bul

Liang Shaoji

Rafael Lozano-Hemmer, Mexico City, 1967

Rafael Lozano-Hemmer

Ma Qiusha

Kohei Nawa

31b34b1cb4e9ae419e0e05e6a5a9ae96-shirin-neshat-painted-faces

Shirin Neshat

photo

Kingsley Ng

Shinji Ohmaki

Julian Opie

Gregor Schneider

Katja Schenker

Kazuyo Sejima

Shen Shaomin

Shi Hui

Su Hui-Yu

Su Yongjian

Sissel Tolaas

Amalia Ulman

Wang Luyan

Wang Tuo Wang Tuo

Maya Watanabe

Entang Wiharso

Jana Winderen

Xu Tan

Xu Yibo

Yang Fudong, courtesy of Rolls-Royce Motor Cars

Yang Fudong

Samson Young

Samson Young

Liam Young

Zhao Zhao

Ding Zhang

Zhang Ruyi

Zhang Yue

Zheng Yuan

Zhuang Hui

Payne Zhu

Zimoun

Curators

Feng Boyi

Wang Xiaosong

Liu Gang

Contacts & Details

OPENING:
tue, wed, thu, fri, sat, sun 9:00 am - 5:00 pm

CLOSING DAYS:
mon

M: info@artwuzhen.org W: Art Wuzhen
ADDRESS:
The North Silk Factory & Rice Barn 地址:
北栅丝厂和北栅粮仓 Tongxiang, 314501 China