Shanghai - Leisure

Dashu Wujie

+Add to My Guide

Contacts & Details

OPENING:
mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun 11:00 am - 10:00 pm

T: +86 21 3469 2857 M: info@wujieglobal.com