Wang Guangxu

Artist

Wang Guangxu was born in 1978 in Fujian, China. He currently works and lives in Beijing.

Wang Guangxu was born in 1978 in Fujian, China. He currently works and lives in Beijing.

Wang Guangxu
Wang Guangxu
Fujian, 1978
China

Contacts & Details

City of birth: Fujian Country of birth: China Date of birth: 1978 Lives in: Beijing, China